Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2016

eredvareth
OSZUKAŁ MNIE

oszukał mnie na
trzy tysiące
trzy tysiące dni
które się znaliśmy.
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaharridan harridan
eredvareth
Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa. Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaharridan harridan
eredvareth
eredvareth
Mogę się mylić, ale zdaje mi się, że po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to dobry człowiek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaharridan harridan
eredvareth
eredvareth
1785 2976 500
Reposted fromdelain delain viahavingdreams havingdreams
eredvareth

August 28 2016

eredvareth
eredvareth
eredvareth
eredvareth
Reposted fromoctober84 october84 viakatt katt
eredvareth
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"
8968 5f15 500
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa
eredvareth
Czy ktoś może mi znaleźć kogoś do kochania?
Każdego ranka, kiedy wstaję, umieram po trochu
Ledwo mogę ustać na nogach
— Queen - Somebody To Love
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
eredvareth
eredvareth
1235 2c1a
Reposted fromv2px v2px viapessimist-life pessimist-life
eredvareth
Wrażliwość  mnie wykończy. Naprzemienna depresja z nerwicą. A mimo to jestem wariatką z ogromnym poczuciem humoru. Nikt by nie odgadł.
— znalezione ale to o mnie bardzo
Reposted fromreal-lies real-lies viapessimist-life pessimist-life
eredvareth
Reposted frompjoter pjoter viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl