Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2016

eredvareth

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Reposted fromcallayyy callayyy viafreakishfickle freakishfickle
eredvareth
9656 229d
eredvareth
9385 79f4 500
Reposted frommup mup viainsanedreamer insanedreamer
2243 f076 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
eredvareth
2711 ffa6

September 15 2016

eredvareth
OSZUKAŁ MNIE

oszukał mnie na
trzy tysiące
trzy tysiące dni
które się znaliśmy.
— Charles Bukowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaharridan harridan
eredvareth
Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa. Wyobrażasz sobie, jak wspaniałe muszą być noce, kiedy zasypiasz z pewnością, że już nic złego nie może się stać?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viaharridan harridan
eredvareth
eredvareth
Mogę się mylić, ale zdaje mi się, że po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to dobry człowiek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaharridan harridan
eredvareth
eredvareth
1785 2976 500
Reposted fromdelain delain viahavingdreams havingdreams
eredvareth

August 28 2016

eredvareth
eredvareth
eredvareth
eredvareth
Reposted fromdoitanyway doitanyway viakatt katt
eredvareth
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl