Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

eredvareth
eredvareth
eredvareth
eredvareth
Reposted fromoctober84 october84 viakatt katt
eredvareth
Unikaj ludzi, którzy cię nie szanują. Zrób to z szacunku do samego siebie. Nie ma powodu podlizywać się komuś, kto uważa cię za gówno.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
eredvareth
Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"
8968 5f15 500
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa
eredvareth
Czy ktoś może mi znaleźć kogoś do kochania?
Każdego ranka, kiedy wstaję, umieram po trochu
Ledwo mogę ustać na nogach
— Queen - Somebody To Love
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
eredvareth
eredvareth
1235 2c1a
Reposted fromv2px v2px viapessimist-life pessimist-life
eredvareth
Wrażliwość  mnie wykończy. Naprzemienna depresja z nerwicą. A mimo to jestem wariatką z ogromnym poczuciem humoru. Nikt by nie odgadł.
— znalezione ale to o mnie bardzo
Reposted fromreal-lies real-lies viapessimist-life pessimist-life
eredvareth
Reposted frompjoter pjoter viakomplikacja komplikacja
eredvareth
2984 ea13 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viakomplikacja komplikacja
eredvareth
5366 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatt katt
eredvareth
...Czasem wydawało jej się takie dziwne- i takie niestosowne - że można z kimś być tak blisko, spać z tą osobą, budzić się przy niej, robić razem przeróżne rzeczy natury osobistej, a potem nagle nie znać nawet jej numeru telefonu, nie wiedzieć, gdzie mieszka i pracuje, co robiła dziś, tydzień temu i w zeszłym roku...''
— Liane Moriarty ''a teraz śpij''
Reposted fromSalute Salute viakomplikacja komplikacja
eredvareth
eredvareth
eredvareth
9431 c008 500
Reposted fromfish2000 fish2000 viabehindblueeyes behindblueeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl