Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

eredvareth
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaphilomath philomath

June 28 2015

eredvareth
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
eredvareth
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

June 27 2015

eredvareth
1031 d430
Reposted frombjureczko bjureczko viajnna jnna
eredvareth
Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.
Reposted fromhole-love hole-love
eredvareth
i proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić.
Reposted fromhole-love hole-love
eredvareth
Można tęsknić za jedną osobą, będąc otoczonym przez miliony innych - statystów, zasnuwającymi oczy; nieznaczącym tłumem, nieproszonym intruzem.
Szuka się więc zapomnienia w samotności, w której się usycha.
Reposted fromhole-love hole-love
eredvareth
4487 0191 500
"Ości" 1
eredvareth
[...] człowiek powinien mieć kogoś obok siebie, żeby mu demonstrować, jaki to jest niezależny i samodzielny.
— Terry Pratchett
Reposted fromavooid avooid viafotofob fotofob
eredvareth
eredvareth
Roztrzęsioną ręką wyciągam z kieszeni koszuli papierosa i zapalam.
- To świństwo pana zabije.
- Oby jak najszybciej - mamroczę i zaciągam się głęboko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychobabble psychobabble
eredvareth
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viagreens greens
eredvareth
7682 228a 500
Reposted fromur5u5 ur5u5 viajnna jnna
eredvareth
2840 9804
Reposted fromrol rol viapsychobabble psychobabble
eredvareth
4915 3116
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
eredvareth
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
eredvareth
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viainsanedreamer insanedreamer
5556 b013
eredvareth
2068 a3c3
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
0568 3c40 500
Reposted frombackground background viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl