Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

eredvareth
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaquiethope quiethope
eredvareth
gdzie jesteś i czemu nie wracasz
— 18.42
Reposted fromrisky risky viaquiethope quiethope
eredvareth
Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje.
— Olga Tokarczuk, "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
eredvareth
1865 4bb2
4176 4d70 500
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viainsanedreamer insanedreamer
eredvareth
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaquiethope quiethope
eredvareth
Zgodnie z abchaskim obyczajem czasu spędzonego z gośćmi przy stole nie dolicza się do czasu przeżytego, bo człowiek wtedy pił i cieszył się.
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
eredvareth
8133 6c85 500
eredvareth
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viamadadream madadream
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viamadadream madadream
eredvareth
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viamadadream madadream
eredvareth
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaweruskowa weruskowa

July 02 2015

eredvareth
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainsanedreamer insanedreamer
eredvareth
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viawerterowska werterowska
eredvareth
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viawerterowska werterowska
eredvareth
1534 5e2d 500
eredvareth
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viakomplikacja komplikacja
eredvareth
To co zrobił Gauguin, czyli rzucił w pizdu wszystko i zaczął od nowa nazywa się w psychologii syndromem Gauguina. Sram na to jak się to nazywa. Ale Gauguin to przykład, że zawsze można zacząć od nowa.
— Pokolenie Ikea
eredvareth

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl