Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

eredvareth
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamadadream madadream
eredvareth
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamadadream madadream
eredvareth
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamadadream madadream
eredvareth
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viamadadream madadream
eredvareth
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
eredvareth

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamadadream madadream
eredvareth
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamadadream madadream
eredvareth

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
9613 44c2 500
eredvareth
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream
eredvareth
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viamadadream madadream
eredvareth
Tyranizowała mężczyzn chłodem.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viamadadream madadream
eredvareth
To, co jest prawdziwe nie potrzebuje rozgłosu.
Reposted fromolass olass viamadadream madadream
eredvareth
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
eredvareth
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
eredvareth
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
eredvareth
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viamadadream madadream
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamadadream madadream
eredvareth
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viamadadream madadream
eredvareth
1188 2ea3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl